SAFETY & SECURITY SIGURI FAMILJE SHTËPI SIGURIM PUNË BIZNES Maj 2017,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "SAFETY & SECURITY SIGURI FAMILJE SHTËPI SIGURIM PUNË BIZNES Maj 2017,"

Transcription

1 SAFETY & EXPO 2017 EKSPOZITË & KONFERENCË Maj 2017, Organizuar nga SIGURI FAMILJE SHTËPI SIGURIM PUNË BIZNES Panairi për profesionistët e sigurisë dhe sigurimit zhvillohet për herë të parë në Shqipëri dhe ka për qëllim prezantimin e këtij tregu në nivel vendas dhe më gjerë. Panairi i vetëm I dedikuar sigurisë industriale, asaj në shkolle, në punë, mjeksisë në punë, higjenës, sigurisë në shtëpi, sigurisë nga zjarri, etj. Ekspozues të shumtë do të paraqesin teknologjitë e fundit, pajisjet dhe shërbimet në fushën e mbrojtjes personale, sigurisë publike e zjarrit, dhe sigurinë në fushën e ndërtimit. Panairi ofron zgjidhje të plotë për jetën në qytet, pasuritë e paluajtshme, zhvillimet në infrastrukturë, menaxhimin e pronës dhe të sigurisë së brendshme. Opsionet e shumta që ofron tregu dhe të rejat e teknologjisë për sigurinë në punë, të fëmijëve në shkollë, në rrugë, në parqe e çfarë-do lloji ambienti që ne gjendemi cdo ditë. Ky aktivitet është një platformë për komunikim dhe informim, e cila i jep pjesëmarrësve mundësinë për të patur kanalet e lidhjet e mundshme për bashkëpunim me kompani të mëdha dhe të vogla që operojnë në Shqipëri dhe rajon.

2 KATEGORITE E EKSPOZUESVE INSTITUCIONET E SIGURISE Ministria e mbrojtjes Departamentet e Sigurise Federata Vëndase e Kruqit të kuq Kompanitë e Sigurimit Kompanitë e Sigurimit Fizik Agjensitë e Detektivëve KOMPANITË E SIGURIMIT Shërbimet që ato ofrojnë : MAKINES SHTEPISE BIZNESIT SHENDETIT JETES SISTEME KONTROLLI & MBIKËQYRJE Sisteme Akses Kontrolli Sisteme Paralajmëruese Audio Sisteme Kabllore dhe Trasmetimi Qark i mbyllur Sistem Video Sisteme kompjuterike për Qëndrat e Kontrollit (Hardware dhe Software) Sistem hapje për dyer & porta Sisteme Infrared Sistem Alarmi Interaktiv Sisteme të gjetjes së Vendodhjes Sistemet e Monitorimit për magazina dhe dyqane Sisteme Kontrolli për bagazhe Sistem radar Sisteme trasmetimi Wireless Sisteme kontolli skaner PAISJE ALARMI, ANTI-KRIMI Sistemet e Sigurisë Anti-vjedhjes Shërbimet e sigurisë me qen Produkte Identifikimi ID Mbrojtje personale dhe Siguri Sisteme pneumatike Sisteme Alarmi Radiotransmetuese Menaxhimi & Vlerësimi i rrezikut Kabina të sigurisë Sistemet e Kontrollit të sigurisë Sistemet sizmike Pajisje personale mbrojtëse Stërvitje për mbrojtjen personale Sisteme Alarmi për Makina S&S EXPO 2017

3 PAISJE PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI Drita emergjence Udhërrëfyes për daljet e emergjencës Dyer për ndalim Zjarri Mbrojtja kundër zjarrit Sisteme zjarr-fikëse Sisteme spërkatëse Sisteme alarmi zjarri Impiante zbulimi Tymi, gazi, Zjarri Sisteme paralajmëruese akustike DETEKTOR BIOKIMIKË & RREZATIMI Paisje për analizimin e rrezatimit Paisje për matjen e rrezatimit Paisje për sinjalizim rrezatimi Pajisje për Laboratorë Kimikë, Fizikë, etj VESHJE MBROJTËSE Veshje mbrojtëse Veshje për dukshmëri të lartë (fosforeshente) Helmetat mbrojtëse Mbrojtës fytyre Maska mbrojtëse Aparatet respiratore Uniformat e shërbimit Dorashka SIGURIA INDUSTRIALE Detektorë Mbrojtës të Veshëve & Syve Mbrojtje për rënie nga lartësitë Ndihma e parë Ndriçues emergjence Respirator Oksigjeni Kabina Sigurie Shenjat e Sigurisë Njësitë e ventilimit AUTOMJETE TË VEÇANTA DHE PAJISJET PËR TO Makina Ambulance Makina të blinduara Makina të blinduara për Sisteme Financiare Kaseta për mbajtjen e parave Automjetet e shpëtimit nga katastrofat Makina Zjarrëfikëse Sisteme për gjetjen e vendodhjes së automjeteve AVANTAZHET E EKSPOZUESVE Ky do të jetë eventi më i madh i cili do t i mundësojë kompanive një platformë për: - Zgjerimin e rrjetit të tyre të biznesit që mund t i çojë tek bizneset përkatëse referuese - Seanca interaktive gjatë Workshop-eve do të mundësojnë lidhjen e marrëdhënieve B2B - Seancat intensive të konferencave premtojnë të hapin mundësi të reja për të ndërtuar marrëdhënie të vlefshme me konsumatorët - Rrit mundësinë për të zgjeruar marrëdhëniet e biznesit dhe për të ndihmuar një startup - Pozicionimi i sektorëve të ndryshëm të bizneseve ball për ball me vizitorë të panumërt dhe kthimin e sigurtë të investimit - Mundësi për të gjetur kanalet dhe lidhjet e mundshme për bashkëpunim me kompani të mëdha dhe të vogla që operojnë në Shqipëri dhe rajon S&S EXPO 2017

4 PROFILI I VIZITOREVE Ekspertët e Sigurisë Vendimarrësit & Blerësit e Industrisë Ekspertët e Sigurisë në Punë Punonjësit e Zjarrfikëseve Personel i kërkimeve Shkencore Personeli Teknik i Qëndrave të Testimit Personel i Shëndetësisë dhe Sigurisë Profesionistët e Ndërtimit Sektorë të tjerë: Shkollat, Spitalet, Hotelet, Bankat dhe Institucionet e tjera Qeveritare AVANTAZHET E VIZITORËVE Identifikimi i teknologjive më të fundit në industrinë e sigurisë Platformë Networking për mundësi të zgjeruara të biznesit Mundësi për të takuar ekspertë të industrisë të cilët do të transmetojnë njohuritë e tyre Përditësim të njohurive me trendet e ardhshme të industrisë Ndërtoni biznesin tuaj me nevojat e sigurisë dhe të sigurimit Bëhuni pjesëmarrës aktiv i Safety & Security Expo 2017" dhe përzgjidhni mënyrë tuaj të promovimit duke garantuar kthim optimal të investimit tuaj. REZERVONI STENDËN TUAJ OPSIONI 1: Standa Bazike Konstruksion Alumini me panele MDF, 2.5m lartësi Emri i Kompanisë Moket, 1 tavolinë dhe 2 karrige Ndricimi i stendës, sigurimi i energjisë elektrike dhe Wifi SAFETY & EXPO EKSPOZITË & KONFERENCË 2017 Cmimi 120 /m² OPSIONI 2: Stand e personalizuar VS I Konstruksion Alumini me panele MDF ose pleksiglas trasparent Emri i Kompanisë Moket, 1 tavolinë, 2 karrige, rafte dhe paisje të tjera arreduese Ndricimi i stendës dhe sigurimi i energjisë elektrike dhe Wifi Cmimi 180 /m² OPSIONI 3: Stand e personalizuar VS II Ndërtim me gips, lartësi deri në 3m Emri i Kompanisë me neon ose foreks Moket, tavolinë, karrige, rafte dhe paisje të tjera arreduese Ndricimi i stendës me ndricues professional Cmimi 240 /m² Maj 2017, Organizuar nga Adresa : Autostrada Tirane - Durres, Km 7, Tirane AL T m. W.

5 SAFETY & EXPO 2017 EXHIBITION & CONFERENCE May 2017, Organized by : SAFETY FAMILY HOME WORK BUSINESS Safety & Security is the Fair for professionals of safety and security, held for the first time in Albania and the focus is the introduction of this market in Albania and abroad. The only Fair dedicated industrial safety at school, at work, at home, hygiene at work and home, fire safety, etc. Numerous exhibitors will present the latest technologies, equipment and services in the field of personal protection, public security, fire security and safety in construction. This exhibition also offers a complete solution for the life in the city, security of the property, infrastructure development, management of property and internal security. Numerous options offered by the market and new technologies for the safety at work, of the childrens at school, on the streets, in parks and every environment that we find ourselves every day. The event is a platform for communication and information, which gives participants the opportunity to have potential channels for cooperation links with companies large and small operating in Albania and the region.

6 EXHIBITORS CATEGORIES COMPANIES Offered Services : INSTITUTIONS OF Ministry of defense Security departaments Local federation of red cross Security companies Physical security companies Sleuth agencys VEHICLE HOUSE BUSINESS HEALTH LIFE CONTROL AND SURVEILLANCE SYSTEMS Access control systems Audio warning systems Cable and Broadcast systems Close round video system Computer systems for control centers (hardware software) Opening system for dors and gates Infrared system interactive alarm system Location systems Monitoring system for stores Control systems for baggage Radar system Wireless transmition system Scanner control systems ALARM EQUIPMENTS ANTI CRIME Anti theft system security Dog security service Identification products ID Personal fafety and security Pneumatic Systems Radiotransmiters alarm system management and risk evaluation Security cabs Security system control Sysmic system Equipments for personal safety Training for personal safety Vehicle alarm system S&S EXPO 2017

7 FIRE PROTECTION EQUIPMENTS Emergency lights Guiding to emergency exits Dors for stoping the fire Defense against fire Firefighter systems Spray systems Fire alarm systems Gass and smoke plant detectors Acustic warning systems BIOCHEMICAL AND RADIATION DETECTORS Equipments for analizing the radiation Equipments for measurement of the radiation Equipments for signaling the radiation Equipments for physic and cemistry labs PROTECTING CLOTHES High visuability cloths Protection helmets Face protection Protection masks Respirator apparatus Service uniforms Gloves INDUSTRIAL Detectors Ear and eye protector Protection for falling from hights First aid Emergency lighting Oxygen respirator Security cabs Security signs Ventilation units SPECIAL VEHICLES AND EQUIPMENTS Ambulance Vehicle Autoblind cars Armored vehicles for finance systems Tapes for cash protection Fireman Vehicle Vehicles for katastrof safety System for Vehicle location ADVANTAGES OF EXIBITORS This will be the biggest event wich will enabled the companies a platform for : - Extension of their buisness network that will lead them to actual reference buisneses - Interactive sessions along workshops wich will enabled conections of the agremennt b2b - Intensive sessions of conferences promis to open new oportunites to build valiuable relations with the consumators - Rize the opportunity to extand buisnes relations and to help build a startup - Positioning of the diferent buisnes sectors face to face to the countless visitors and return of investment security - Oportunity to find channels and posibile links for cooperation with small and big companies in Albania and region S&S EXPO 2017

8 VISITORS PROFILE Security experts Decision makers and industrial buyers Experts of work safety Fireman staff Science research staff Tecnic staff of the testing centers Health and security staff Construction staff Other sectors: Schools Hospitals Hotels Banks and other state institutions ADVANTAGES OF VISITORS Identifying of the latest technology in the security industry Network platform for selected buisness opportunity Opportunity to meet experts of the industry wich will pass you their knowledge Update the knowledges of the future trends Build your buisnes with the needs of safety and security Be an active participants in the Safety and Security Expo 2017 and chose your way of promotion by garanted the return of your investment REZERVE YOUR BOOTH FIRST OPTION : Basic booth Aluminum construction with panels MDF 2.5M high Name of the company Carpet 1 table and 2 chairs Lighting, electric energy and wi fi Price 120 euro m2 SECOND OPTION : Personalized booth VS I Aluminum construction with MDF or transparent plexiglass Name of the company Lighting, electric energy and wi fi Carpet 1 table 2 chairs and other furnishing equipments May 2017, SAFETY & EXPO 2017 EXHIBITION & CONFERENCE Organized by : Price 180 euro m2 THIRD OPTION : Personalized booth VS II Gypsum construction high up to 3m Name of the company with forex or neon Carpet 1 table 2 chairs and other furnishing equipments Professional lighting of the booth Price 240 euro m2 Address : Highway Tirana - Durres, Km 7, Tirana AL T m. W.

9 SAFETY & EXPO 2017 EKSPOZITE & KONFERENCE Maj 2017, Organizuar nga m² 16m² 16m² m² 21m² 21m² 21m² 27m² 27m²

March 20-23, 2018 Expocentre, Moscow MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIA

March 20-23, 2018 Expocentre, Moscow MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIA Supported by Оrganizers MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIA 2 RUSSIAN TEXTILE WEEK Russia's largest congress and exhibition event dedicated to the textile and light industry Demonstration of achievements

More information

Alarm Vjedhje Me Kabell "PMA"

Alarm Vjedhje Me Kabell PMA for now POP Supl. Model Picture Sisteme Alarmi Alarm Vjedhje Me Kabell "PMA" 2.20 ALVP-1 Central Alarmi. Kaptain Pima 2.20 ALVP-2 2.20 ALVP-3 Tastiere Alarmi. RX406 * 6 zone LEDs display * 5 system status

More information

FIERA MILANO RHO, ITALY

FIERA MILANO RHO, ITALY MADE 2019 BUILDING BUSINESS 13 16 MARCH 2019 FIERA MILANO RHO, ITALY INTERNATIONAL TRADE SHOW FOR ARCHITECTURE AND THE CONSTRUCTION INDUSTRY 4 specialized exhibitions 105,000 visitors in 2017 MADE EXPO

More information

2017 Post Show Report August 2017 Ho Chi Minh City, Vietnam

2017 Post Show Report August 2017 Ho Chi Minh City, Vietnam 2017 Post Show Report 16 18 August 2017 Ho Chi Minh City, Vietnam 10 th edition Since 2008 9,000 sqm Gross Exhibition Space SHOW FACTS AT A GLIMPSE 460 booths 270 exhibitors from 20 countries Australia,

More information

Comprehensive Security for Banks and Credit Unions

Comprehensive Security for Banks and Credit Unions Comprehensive Security for Banks and Credit Unions Trust a Turnkey Solutions Provider As a leading security provider, STANLEY Security understands the needs of financial institutions like yours and has

More information

Jubilee edition EVENT S CHARACTERISTICS

Jubilee edition EVENT S CHARACTERISTICS Jubilee edition On March 22 nd 24 th, the 25th edition of International Trade Show LIGHT and 15th edition of International Trade Show ELECTRICITY took place under the Honorary Patronage of the Ministry

More information

20 th. Supported by:

20 th. Supported by: 20 th International Trade Fair for Home Textiles, Floor Coverings and Interior Furnishings 18 20 September 2018 IEC Crocus Expo Moscow, Russia www.heimtextil.ru Supported by: Why Heimtextil Russia? One

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada - Government

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada - Government Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada - Government PROJEKTLIGJI PËR MBROJTJE NGA ZJARRI DRAFT LAW ON FIRE PROTECTION NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA REPUBLIKA E KOSOVËS

More information

TERMS OF REFERENCE (as of 02 April 2018)

TERMS OF REFERENCE (as of 02 April 2018) TERMS OF REFERENCE (as of 02 April 2018) I. PROJECT TITLE : IMEX Frankfurt 2018 II. JOB SPECIFICATION: Booth design, set up, maintenance and dismantling of Philippine Pavilion III. DATE : 15-17 May 2018

More information

ACCESS CONTROL A SAFE ENVIRONMENT THROUGH SECURED ACCESS

ACCESS CONTROL A SAFE ENVIRONMENT THROUGH SECURED ACCESS A SAFE ENVIRONMENT THROUGH SECURED ACCESS TAKE TOTAL CONTROL OF - WITH HIKVISION When you re installing Access Control systems, there s a lot on your mind and there s a lot riding on your product decisions.

More information

Building Automation solutions

Building Automation solutions Building Automation solutions What is SimpleLife? SimpleLife is the building automation system that manages indoor and outdoor spaces with simplicity. Control, comfort, safety, consumption analysis, energy

More information

operations, Environmental & Instrumentation engineering solutions to the Commercial & Industrial segment in the Middle East. ARE

operations, Environmental & Instrumentation engineering solutions to the Commercial & Industrial segment in the Middle East. ARE COMPANY PROFILE We are a Customized Engineering Solution Provider in the field of Industrial & Spec Gases WHO operations, Environmental & Instrumentation engineering solutions to the Commercial & Industrial

More information

2 Events in 1. Launch your innovations and expose your products and solutions to professionals

2 Events in 1. Launch your innovations and expose your products and solutions to professionals Square expo Batimaghreb Expo is dedicated to construction and building technologies in Tunisia. You will find products and solutions to succeed your building sites and projects Co-located with Batimaghreb

More information

SALEM RECREATIONAL VEHICLE SHOW OCTOBER 12, 13, 14, 15, Exhibitor Information Balance of all contracts due before move-in

SALEM RECREATIONAL VEHICLE SHOW OCTOBER 12, 13, 14, 15, Exhibitor Information Balance of all contracts due before move-in SALEM RECREATIONAL VEHICLE SHOW OCTOBER 12, 13, 14, 15, 2017 PRODUCED BY WESTLAKE PROMOTION INC. Exhibitor Information Balance of all contracts due before move-in October 12, 10-7pm October 13, 10-7pm

More information

Ireland s Biggest & Best Home Show. Autumn RDS OCT Bringing Buyers and Sellers Together in Their Tens of Thousands

Ireland s Biggest & Best Home Show. Autumn RDS OCT Bringing Buyers and Sellers Together in Their Tens of Thousands Ireland s Biggest & Best Home Show RDS 27-30 OCT 2017 Autumn Simmonscourt Spring DUBLIN 20-22 APR 2018 www.idealhome.ie Bringing Buyers and Sellers Together in Their Tens of Thousands Since it was first

More information

Milano Architettura Design Edilizia

Milano Architettura Design Edilizia Milano Architettura Design Edilizia Milan Fairgrounds, Rho, Italy, 17_20 October 2012 MADE EXPO 2011 IN FIGURES 253,533 visitors (31,905 foreign) 1,950 exhibitors (260 foreign) 96,580 sqm exhibit space

More information

Safety & Security Student Orientation

Safety & Security Student Orientation University of Miami Miller School of Medicine & UHealth Department of Public Safety Safety & Security Student Orientation Contact Public Safety Public Safety Contact Numbers (also on back of ID) Emergency

More information

EVALUATION ISSA/INTERCLEAN AMSTERDAM. Amsterdam RAI, June 2014

EVALUATION ISSA/INTERCLEAN AMSTERDAM. Amsterdam RAI, June 2014 EVALUATION ISSA/INTERCLEAN AMSTERDAM Amsterdam RAI, June 2014 Visitor evaluation Amsterdam 2014 29.325 visits 19.212 unique persons 12.617 unique companies 73% from abroad From 130 countries 75% involved

More information

Coinciding with Cevisama. Organized by Feria Valencia and

Coinciding with Cevisama. Organized by Feria Valencia and Coinciding with Cevisama Organized by Feria Valencia and The success of Espacio Cocina CEVISAMA welcomed with great success the innovative Espacio Cocina within the framework of the event See you in Valencia.

More information

Totally Wireless Video Security

Totally Wireless Video Security Totally Wireless Video Security Traditional Video Surveillance ($50,000+) vs. Event-Based Videofied Solution ($2,500) Executive Summary: Totally Wireless Video Security has been effective but cost and

More information

Integrated Security and Building Automation Technology Solutions and Services. SDI Security Center of Excellence Charleston, SC

Integrated Security and Building Automation Technology Solutions and Services. SDI Security Center of Excellence Charleston, SC Integrated Security and Building Automation Technology Solutions and Services SDI Security Center of Excellence Charleston, SC SDI 7445 Cross County Road, Suite 10 North Charleston, SC 29418 843.554.7622

More information

Standoff CWA/TIC Detection. Innovation with Integrity. Toxic Gas/Vapour Threat Mitigation RAPIDplus CBRNE

Standoff CWA/TIC Detection. Innovation with Integrity. Toxic Gas/Vapour Threat Mitigation RAPIDplus CBRNE Standoff CWA/TIC Detection Toxic Gas/Vapour Threat Mitigation RAPIDplus Innovation with Integrity CBRNE Choose Innovation Choose Bruker Toxic Gas Threat Mitigation: RAPIDplus Bruker is recognised as the

More information

Sigma-IS ltd. Integrated Security Systems Company Profile

Sigma-IS ltd. Integrated Security Systems Company Profile Sigma-IS ltd. Integrated Security Systems Company Profile Moscow 2011 Sigma-IS Ltd. Brief overview Founded in 1992 Image and Video Processing since 1995 170 employees Head office in Moscow, branches in

More information

Safer. Smarter. Tyco. Retail Experience Centers

Safer. Smarter. Tyco. Retail Experience Centers Safer. Smarter. Tyco. TM Retail Experience Centers Experience the Future of Retail Today Tyco's Retail Experience Centers deliver high-impact, interactive demonstrations on world-class solutions that can

More information

Safer. Smarter. Tyco. Retail Experience Centers

Safer. Smarter. Tyco. Retail Experience Centers Safer. Smarter. Tyco. TM Retail Experience Centers Experience the Future of Retail Today Tyco's Retail Experience Centers deliver high-impact, interactive demonstrations on world-class solutions that can

More information

EXPO F, INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR HARDWARE, TOOLS, FASTENERS & METALWORKING PANAMA POST SHOW REPORT SHOW HIGHLIGHTS EXHIBIT GROUPS

EXPO F, INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR HARDWARE, TOOLS, FASTENERS & METALWORKING PANAMA POST SHOW REPORT SHOW HIGHLIGHTS EXHIBIT GROUPS EXPO F, INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR HARDWARE, TOOLS, FASTENERS & METALWORKING PANAMA POST SHOW REPORT 2017 SHOW HIGHLIGHTS Date: Venue: 24 26 October, 2017 ATLAPA Convention Center, Panama Organizer:

More information

GE Security. Proven. Powerful. Integrated fire and life safety solutions.

GE Security. Proven. Powerful. Integrated fire and life safety solutions. GE Security Proven. Powerful. Integrated fire and life safety solutions. Why choose a GE fire & GE is with you all the way. GE design and manufacture the total fire technology solution. GE can integrate

More information

Shanghai International Green Architecture and Construction Materials Expo 2017

Shanghai International Green Architecture and Construction Materials Expo 2017 Shanghai International Green Architecture and Construction Materials Expo 2017 5-7 July, 2017 Shanghai New International Expo Centre GREEN CERAMICS & SANITARYWARE CHINA 2017 CONTENTS 1 INTRODUCTION 2 EXHIBITS

More information

THE NEW HEIMTEXTIL BE THERE AS AN EXHIBITOR.

THE NEW HEIMTEXTIL BE THERE AS AN EXHIBITOR. THE NEW HEIMTEXTIL 2019 BE THERE AS AN EXHIBITOR. TEXTILE WE ARE SHAPING THE FUTURE: THE NEW HEIMTEXTIL. INSPIRATION A PASSION FOR TEXTILES. NEW TRADE FAIR CONCEPT. EVEN MORE OPPORTUNITIES FOR YOU. The

More information

3rd IDF Oman - Interior, Design &

3rd IDF Oman - Interior, Design & POST SHOW REPORT 2016 IDF Oman Interior + Design + Furniture Exhibition 2016 The exhibition focused on accessories, art, bathroom, décor, furniture and furnishings, interior design, kitchen, lightings,

More information

EARLY FIRE DETECTION IN SWISS ROAD TUNNELS WITH MORE THAN FIREGUARD SENSORS

EARLY FIRE DETECTION IN SWISS ROAD TUNNELS WITH MORE THAN FIREGUARD SENSORS - 87 - EARLY FIRE DETECTION IN SWISS ROAD TUNNELS WITH MORE THAN 1 500 FIREGUARD SENSORS W.W. Schuldt SIGRIST-PHOTOMETER AG, Switzerland ABSTRACT Major fire incidents in road tunnels with a larger number

More information

Millenium Electronic Access Control Systems Networked Real-Time Access Control

Millenium Electronic Access Control Systems Networked Real-Time Access Control Millenium Electronic Access Control Systems Networked Real-Time Access Control N e t w o r k e d R e a Automate routine security issues throughout your facilities. Millenium achieves increased security

More information

SITE SECURITY THE SMARTER WAY TO PROTECT REMOTE AND TEMPORARY SITES, 24 HOURS A DAY.

SITE SECURITY THE SMARTER WAY TO PROTECT REMOTE AND TEMPORARY SITES, 24 HOURS A DAY. SITE SECURITY THE SMARTER WAY TO PROTECT REMOTE AND TEMPORARY SITES, 24 HOURS A DAY. www.vpsgroup.com 0330 005 5300 VPS Site Security are market leaders in rapidly deployable solutions for protecting large

More information

Appendix AUSTRIA Vienna Kaisermühlentunnel

Appendix AUSTRIA Vienna Kaisermühlentunnel Appendix 2.1 - AUSTRIA Vienna Kaisermühlentunnel 1. SUMMARY A NEW MULTIMODAL TUNNEL The Kaisermühlen tunnel is located in the city of Vienna (Austria). The Kaisermühlen tunnel is a motorway tunnel in Vienna

More information

Smart City Works, LLC 2214 Rock Hill Road, Suite 600 Herndon, Virginia December Final 1

Smart City Works, LLC 2214 Rock Hill Road, Suite 600 Herndon, Virginia December Final 1 SMART CITY WORKS in partnership with the Center for Innovative Technology (CIT) Technical Specification: Indoor Building Sensor Technologies & Prototypes Capability Areas: Rendering & Change Detection

More information

Today s world has more risk than ever. Today s G4S has more ways to protect you.

Today s world has more risk than ever. Today s G4S has more ways to protect you. Today s world has more risk than ever. Today s G4S has more ways to protect you. Compliance & Investigations Systems Integration AMAG Technology Security Officers G4S secures your people, property and

More information

Australian Standard. Closed circuit television (CCTV) Part 4: Remote video AS AS

Australian Standard. Closed circuit television (CCTV) Part 4: Remote video AS AS AS 4806.4 2008 AS 4806.4 2008 Australian Standard Closed circuit television (CCTV) Part 4: Remote video This Australian Standard was prepared by Committee EL-051, Non-Broadcast Television. It was approved

More information

Application of OPC in the Intelligent Building System Integration

Application of OPC in the Intelligent Building System Integration Application of OPC in the Intelligent Building System Integration Jie Chen Dongying Vocational College Dongying 257091, P.R.China Xiuli Sun The control system education of Jinan university Jinan 250022,

More information

PRODUCT RANGE AUTOMATION SECURITY LIGHTING

PRODUCT RANGE AUTOMATION SECURITY LIGHTING SECURITY SOLUTIONS ABOUT AGRI Agri-cctv Ltd provides security solutions for rural and farming communities, providing you with the tools to protect your home or business. Founded by James Anstis-Smith in

More information

CCTV Camera - Global Market Outlook ( )

CCTV Camera - Global Market Outlook ( ) Published on Market Research Reports Inc. (https://www.marketresearchreports.com) Home > CCTV Camera - Global Market Outlook (2015-2022) CCTV Camera - Global Market Outlook (2015-2022) Publication ID:

More information

Background information

Background information Infrastructure & Cities Sector Background information Mobility and Logistics Division Munich, October 10, 2013 Rail automation in mass transit systems How does automatic train control work? In automatically

More information

Your Own Smart Home Solution Present by GKB Team

Your Own Smart Home Solution Present by GKB Team Your Own Smart Home Solution 2015 Present by GKB Team Outline Market Status & Product Position 1. Smart Home Applications 2. Smart Home Global Market 3. Smart Home System Types What is Aetherlink? 1. An

More information

ROBOT: HOME AUTOMATION SYSTEM USING RASPBERRY PI AND SENSORS

ROBOT: HOME AUTOMATION SYSTEM USING RASPBERRY PI AND SENSORS ROBOT: HOME AUTOMATION SYSTEM USING RASPBERRY PI AND SENSORS Shete Kajal B. 1, Valhavankar Shraddha N. 2, More punam R. 3, Kakade Rachana R. 4 1,2,3,4 Department of Computer Engineering, JCOE, Pune university,

More information

5.3.5 Personnel accountability. Performance Test. Overhead transparencies, overhead projector, TV/VCR, exercise

5.3.5 Personnel accountability. Performance Test. Overhead transparencies, overhead projector, TV/VCR, exercise DOD FIRE SERVICE CERTIFICATION SYSTEM LESSON PLAN 3 Personnel Classification: Subject: Fire Fighter I Safety - Personnel Accountability System NFPA 1001 Objectives 5.3.5 Personnel accountability Lesson

More information

About IntraLogic. In Business since 2004 Over 55 Full time employees

About IntraLogic. In Business since 2004 Over 55 Full time employees Security Services In Business since 2004 Over 55 Full time employees About IntraLogic National & State Contracts including OGS / GSA Our sales & system design team all have security backgrounds Clients

More information

Cartridge Heater Solutions

Cartridge Heater Solutions Cartridge Heater Solutions www.nexthermal.com Made in the U.S.A. Who is Nexthermal? Nexthermal is a new name for a company that has focused passion and energy toward the creation of electric heating elements,

More information

Road pricing in the Netherlands. Overview

Road pricing in the Netherlands. Overview Road pricing in the Netherlands Overview 13 januari 2010 Past: 2004 Drafting a new policy document Objectives for 2020: - Acceptable and predictable travelling times - Reliable & sustainable mobility system

More information

REVO JOB INSTALLATION AREA. REVO Job SELECTION TABLE MAIN FEATURES OF THE PRODUCT PROFESSIONAL. CE marking. Automatic filter cleaning

REVO JOB INSTALLATION AREA. REVO Job SELECTION TABLE MAIN FEATURES OF THE PRODUCT PROFESSIONAL. CE marking. Automatic filter cleaning REVO JOB Revo Job is the new Sistem Air vacuum unit designed for intensive use in tertiary and professional areas. The main features of this product are simplicity, reliability and a great vacuum power.

More information

//1 About Videofon MV 2 //2 Scope of business 4 //3 Integrated security systems 6 //4 Projects 8 //5 Safe City 10 //6 Security system designing 12

//1 About Videofon MV 2 //2 Scope of business 4 //3 Integrated security systems 6 //4 Projects 8 //5 Safe City 10 //6 Security system designing 12 Videofon MV JSC //Contents //1 About Videofon MV 2 //2 Scope of business 4 //3 Integrated security systems 6 //4 Projects 8 //5 Safe City 10 //6 Security system designing 12 //7 Access control system 14

More information

Complex Solutions.

Complex Solutions. Complex Solutions www.skynet.com.pl Who we are SKYNET Polska Limited Liability is a company with over ten years of experience on the Polish market. Since the beginning of our activity we have been focusing

More information

P.T. AGUNG PODOMORO Villa Serpong Resort

P.T. AGUNG PODOMORO Villa Serpong Resort P.T. AGUNG PODOMORO Villa Serpong Resort 1 DRAFT #4 (AND FINAL) Newton's Pty Ltd VIDEO DOCUMENTARY SCRIPT VISION 1 Reflection on the river of a boatman, poling his bamboo raft. A herd of cattle swim in

More information

The PBE Group. Industries We Serve. PBE Catalogue

The PBE Group. Industries We Serve. PBE Catalogue Underground Two-way Communications Mine Wide Monitoring and Control Personnel and Equipment Tracking Gas and Atmospheric Monitoring Conveyor and Motion Monitors Fire and Dust Suppression Product Catalogue

More information

VX-2000 SERIES INTEGRATED VOICE EVACUATION SYSTEM

VX-2000 SERIES INTEGRATED VOICE EVACUATION SYSTEM EN60849/IEC60849 compliant VX-2000 SERIES INTEGRATED VOICE EVACUATION SYSTEM Full compliance with EN60849/IEC60849 standards System status can be confirmed on Remote Microphones Fireman s Microphone included

More information

Building and Home Improvement Products Distribution Market Report - UK Analysis

Building and Home Improvement Products Distribution Market Report - UK Analysis Building and Home Improvement Products Distribution Market Report - UK 2017-2021 Analysis Published: 27/01/2017 / Number of Pages: 104 / Price: 845.00 Introduction and Overview The 8th edition of the 'Building

More information

Building Emergency Response Scenario

Building Emergency Response Scenario Building Emergency Response Scenario Following is a use case scenario of a building fire incident and covers alert generation and propagation to dispatch followed by the first responder use of building

More information

HI-PE Plus ENHANCED WALK-THROUGH MULTI-ZONE METAL DETECTOR

HI-PE Plus ENHANCED WALK-THROUGH MULTI-ZONE METAL DETECTOR HI-PE Plus ENHANCED WALK-THROUGH MULTI-ZONE METAL DETECTOR Certified by Governmental Laboratories* Accurate Detection of all Metallic Threat Items High Discrimination and Throughput Exceptional Immunity

More information

Why Should You Invest In An Access Management System?

Why Should You Invest In An Access Management System? Why Should You Invest In An Access Management System? The key word in this question is Invest. Buying and installing an access system by itself is an investment that will increase security, enhance overall

More information

J. Paul Guyer, P.E., R.A.

J. Paul Guyer, P.E., R.A. J. Paul Guyer, P.E., R.A. Paul Guyer is a registered civil engineer, mechanical engineer, fire protection engineer, and architect with over 35 years experience in the design of buildings and related infrastructure.

More information

Urban Climate-Gardens: an educational initiative in Berlin

Urban Climate-Gardens: an educational initiative in Berlin Urban Climate-Gardens: an in Berlin Eva Foos www.agrarberatung.huberlin.de/forschung/klimagaerten Nature-Based Solutions to Climate Change in Urban Areas and their rural Surroundings, Bonn, 17 th -19 th

More information

342 Perimeter Security SECURITY SURVEY FORMS

342 Perimeter Security SECURITY SURVEY FORMS 342 Perimeter Security SECURITY SURVEY FORMS SECURITY SURVEY PART 1 BUILDING and/or SITE PHYSICAL FEATURES 1. Location of facility: 2. Job: 3. Street Address and Zip: 4. Telephone: 5. Number of structures

More information

Industrial Security Capabilities. Honeywell Proprietary

Industrial Security Capabilities. Honeywell Proprietary Industrial Security Capabilities 1 Honeywell Corporate Overview Founded in 1886 128,000 employees in more than 100 countries A $34 billion (2007) Fortune 100 company Global leader in advanced technology

More information

ENGINEERING STANDARD FOR FIRE STATIONS ORIGINAL EDITION NOV. 1993

ENGINEERING STANDARD FOR FIRE STATIONS ORIGINAL EDITION NOV. 1993 ENGINEERING STANDARD FOR FIRE STATIONS ORIGINAL EDITION NOV. 1993 This standard specification is reviewed and updated by the relevant technical committee on May 2000. The approved modifications are included

More information

Net2 Entry. The next generation of door entry. Smart audio/video door entry system

Net2 Entry. The next generation of door entry. Smart audio/video door entry system Net2 Entry The next generation of door entry Smart audio/video door entry system What is Net2 Entry door entry? Net2 Entry Paxton s award winning door entry solution, is a simple security solution that

More information

VOICE BASED PROJECTS

VOICE BASED PROJECTS ************************************************************************ INNOVATIVE & APPLICATION ORIENTED PROJECTS ON SVSEMBEDDED SYSTEMS (8051/AVR/ARM7/MSP430/RENESAS/ARM cortex M3) ************************************************************************

More information

COMPANY PROFILE. Sellhorn Middle East Engineering

COMPANY PROFILE. Sellhorn Middle East Engineering COMPANY PROFILE Sellhorn Middle East Engineering Page 1/7 Our Business Activities Sellhorn Middle East s.a.r.l. [Sellhorn ME] is a consultancy practice for civil and structural engineering works. We are

More information

GMS GRAPHICAL MANAGEMENT SYSTEM

GMS GRAPHICAL MANAGEMENT SYSTEM GMS GRAPHICAL MANAGEMENT SYSTEM 1 GMS Security management system for multi-site organizations. PACOM Graphical Management System (GMS) is the modular client-server application that integrates all of PACOM

More information

PG50 Detection Gate ( : 1-loop, : 2-loop)

PG50 Detection Gate ( : 1-loop, : 2-loop) Fact sheet PG50 Detection Gate (9943269: 1-loop, 9943277: 2-loop) Your library s collection is a valued community investment. To protect these library resources you can use the Library Solutions Security

More information

Convergence: The Integration of Lighting and Micro Sensor Technology

Convergence: The Integration of Lighting and Micro Sensor Technology Convergence: The Integration of Lighting and Micro Sensor Technology Presented by: Paul Mitchell Scott Jackson Sternberg Lighting The MH Companies pmitchell@sternberglighting.com scott@mhlighting.com www.sternberglighting.com

More information

Workshop on Safety of Industrial Lasers and Systems Use

Workshop on Safety of Industrial Lasers and Systems Use Workshop on Safety of Industrial Lasers and Systems Use With the continuous development of the global economic situation, the laser technology stands with its unique advantage in industrial fields which

More information

VX-2000 SERIES INTEGRATED VOICE EVACUATION SYSTEM

VX-2000 SERIES INTEGRATED VOICE EVACUATION SYSTEM VX-2000 SERIES INTEGRATED VOICE EVACUATION SYSTEM CPD No. 1134-CPD-110. CPD No. 1134-CPD-083. Fully EN 54 certified Voice Alarm emergency evacuation system with Public Address broadcast capability The

More information

BX650 Professional Version User Guide. Anti Collision Warning System BX650. User Guide

BX650 Professional Version User Guide. Anti Collision Warning System BX650. User Guide Anti Collision Warning System BX650 User Guide 1. Introduction The anti collision system BX650 is TTI's sophisticated front anti collision, lane departure warning, over speed warning solution. BX650 is

More information

Innovative EEE mini-projects list

Innovative EEE mini-projects list 1 Innovative EEE mini-projects list SEM-133. Checking and auto control of water level using wireless sensor. SEM-140. Wireless 3-phase motor starter using RF technology. SEM-185. Designing of Haptic Keypad

More information

IFLA 1999 CONFERENCE EVALUATION FORM

IFLA 1999 CONFERENCE EVALUATION FORM IFLA 1999 CONFERENCE EVALUATION FORM Dear IFLA 1999 Conference participant, Please take a few minutes to fill out the following questionnaire. It will help IFLA Headquarters and the Professional Board

More information

DOD FIRE SERVICE CERTIFICATION SYSTEM LESSON PLAN 7. Fire Alarm and Communication

DOD FIRE SERVICE CERTIFICATION SYSTEM LESSON PLAN 7. Fire Alarm and Communication DOD FIRE SERVICE CERTIFICATION SYSTEM LESSON PLAN 7 Personnel Classification: Subject: Lesson Length: Level of Instruction: Job Performance Requirement: NFPA 1001 Objectives Fire Fighter I Fire Alarm and

More information

Idea per lo spazio. About us. xperience with all your senses your dream space

Idea per lo spazio. About us. xperience with all your senses your dream space The company was founded in 2003 out of the passion for innovation and the desire to combine the classic lines with a modern approach, using the most performing technologies. We aim for a design that brings

More information

City of Elmhurst. Wireless Radio Network

City of Elmhurst. Wireless Radio Network Wireless Radio Network Demographics Total population 45,000 Single family homes 12,000 Area of Coverage 12 square miles 2 Fire Stations 1 Police Department Hospital Organization Chart Organizational Chart

More information

Global design s destination s Dubai

Global design s destination s Dubai Global design s destination s Dubai Downtown Design, the anchor event for Dubai Design Week (DDW) has announced its fifth edition. Double in size in comparison to previous editions, it will be host to

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government. Zyra e Kryeministrit-Ured Premijera-Office of the Prime Minister

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government. Zyra e Kryeministrit-Ured Premijera-Office of the Prime Minister Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government Zyra e Kryeministrit-Ured Premijera-Office of the Prime Minister UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 22/2012 - MPB PËR PËRGATITJEN

More information

EXHIBITOR ENQUIRIES TO BOOK TODAY!

EXHIBITOR ENQUIRIES TO BOOK TODAY! EXHIBITOR ENQUIRIES 01702 549623 TO BOOK TODAY! 7 8 9 April 2017 Royal Berkshire 15 16 17 April 2017 Suffolk 21 22 23 April 2017 Nottinghamshire 19 20 21 May 2017 Essex, Chelmsford 23 24 25 June 2017 Blenheim

More information

Your individual smart home now and in the future

Your individual smart home now and in the future Your individual smart home now and in the future Your smart home. Homiez is a touch screen control panel, designed to help you make the most of your home. Managing, combining, and optimizing your home

More information

Imperial War Museum. Case Study 17. clipsal.com UNITED KINGDOM. C-Bus Control and Management System

Imperial War Museum. Case Study 17. clipsal.com UNITED KINGDOM. C-Bus Control and Management System Imperial War Museum UNITED KINGDOM C-Bus Control and Management System Case Study 17 clipsal.com C-Bus brings Visionary Manchester Landmark to Life The Imperial War Museum North is the first building in

More information

Integrated Security Solutions

Integrated Security Solutions Integrated Security Solutions Stand-alone and Integrated Security Systems over IP ADPRO S3100 IP Security Panel ADPRO S3000 IP Access Control ADPRO FALCONnet Analogue Addressable Fire Detection Panel (Approved

More information

EUROPARC Conference 2012 Genk. Workshop: My park is your park. What are the benefits of working transboundary?

EUROPARC Conference 2012 Genk. Workshop: My park is your park. What are the benefits of working transboundary? EUROPARC Conference 2012 Genk Workshop: My park is your park. What are the benefits of working transboundary? Case: Dutch-German cross border park Maas-Swalm-Nette Leo Reyrink www.grenspark-msn.nl Godsweerderstraat

More information

Itron Water Loss Management Solutions. Advanced Digital Leak Detection Overview Session

Itron Water Loss Management Solutions. Advanced Digital Leak Detection Overview Session Itron Water Loss Management Solutions Advanced Digital Leak Detection Overview Session Pipeline Assessment Management The Hidden/Aware/Locate/Repair cycle of a leak can cause extensive water loss The Conventional

More information

Clino Systevo. Intelligent Life Care. Modern Patient Communication intelligently integrated

Clino Systevo. Intelligent Life Care. Modern Patient Communication intelligently integrated Clino Systevo Intelligent Life Care Modern Patient Communication intelligently integrated Convergence of the systems Systems such as telephony, nurse call, hazard and building management have so far been

More information

Keeping your future safe and secure

Keeping your future safe and secure Keeping your future safe and secure INTRODUCTION At home, at work or on the road... Talk to us about - Keys, Locks, Safes, Alarms, CCTV and Access Control Armstrong Smarter Security has been providing

More information

Intelligent Buildings

Intelligent Buildings Intelligent Buildings How Technology is Changing What is Possible in the Built Environment Jim Vallort, FASHRAE ESD, Environmental Systems Design Chicago, San Francisco Denver & Dallas Jvallort@ESDglobal.com

More information

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTALLATION INSTRUCTIONS Accessory ENGINE BLOCK Application 2012 FIT Publications No. AII 45993 Issue Date AUG 2011 PARTS LIST Engine Block Heater kit P/N 08T44-SNA-101 Engine Block Heater Bracket kit

More information

An Overview of Applicable ISA Standards to the Water and Wastewater Sectors

An Overview of Applicable ISA Standards to the Water and Wastewater Sectors An Overview of Applicable ISA Standards to the Water and Wastewater Sectors Graham Nasby, P.Eng. PMP Eramosa Engineering Inc. Feature Session FS16: Highlights from ISA s 2012 Water/Wastewater and Automatic

More information

The event that will change the way we look at Fire & Security solutions in India

The event that will change the way we look at Fire & Security solutions in India POST SHOW REPORT 2017 www.fsie.in IEML Greater Noida Secure not just the living. But life itself. The event that will change the way we look at Fire & Security solutions in India FSIE 2017 receives overwhelming

More information

KTDC HOTELS & RESORTS LIMITED MASCOT SQUARE, TRIVANDRUM - 33

KTDC HOTELS & RESORTS LIMITED MASCOT SQUARE, TRIVANDRUM - 33 EMPANELMENT OF ARCHITECTS / LANDSCAPING CONSULTANT / INTERIOR DESIGNER / EVENT MANAGERS / TOURISM CONSULTANT SCOPE OF WORKS 1. Introduction It is essential to have plan for development of Tourism Destinations

More information

C O M P A C T W I T H R E M O T E C O N T R O L

C O M P A C T W I T H R E M O T E C O N T R O L Alarm Range uto A ntitheft Systems M E T A S Y S T E M G R O U P MetaSystem Group, founded in Reggio Emilia in 1973, is a Group of Italian companies specialising in the electronics sector, with a particular

More information

Benefits of Having a VNC Server in a Car Head-Unit

Benefits of Having a VNC Server in a Car Head-Unit Benefits of Having a VNC Server in a Car Head-Unit Agustin Almansi Technology Consultant 19 October 2017 Agenda About RealVNC & VNC Automotive VNC technology overview Remote Framebuffer protocol Use-cases

More information

ALMATY TRAM DEPOT. Turning the former into a sustainable space.

ALMATY TRAM DEPOT. Turning the former into a sustainable space. ALMATY TRAM DEPOT. Turning the former into a sustainable space. Introducing the city of Almaty ALMATY 700 sq.km 1.7 mln. «Almaty-2020» City Development Program VISION: The modern city of an international

More information

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTALLATION INSTRUCTIONS Accessory Application Publications No. ENGINE BLOCK P/N 08T44-SVB-100 2011 CIVIC 4-DOOR Si All 44405 Issue Date AUG 2010 PARTS LIST Engine block heater Aluminum washer Heater

More information

Securing a Better Future Securing a Better Job The IGS Security Academy guide to careers in the private security industry

Securing a Better Future Securing a Better Job The IGS Security Academy guide to careers in the private security industry Securing a Better Future Securing a Better Job The IGS Security Academy guide to careers in the private security industry http://academie-igs.com TABLE OF CONTENTS: Is this book for you? 4 Why choose a

More information